Disclaimer

Priceview.nl is een dienst van PS23 BV. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

PS23 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van Priceview.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid Priceview.nl te kunnen raadplegen. PS23 is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Priceview.nl is verkregen.

PS23 aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op Priceview.nl wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar Priceview.nl

Intellectuele eigendomsrechten

PS23 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van Priceview.nl en de via Priceview.nl verkregen informatie. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PS23 de informatie en/of de huisstijl te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor eigen gebruik. Niets uit de tekst in Priceview.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.